Projekt ECVET Tour II


"Transfer inovácií v oblasti odborného vzdelávania pre odbory gastronómia a hotelový manažment"
Číslo projektu: 2012-1-SK1-LEO05-04196
 

  • Chcete spoznať princípy nového európskeho systému ECVET?

  • Chcete zistiť čo je nové na poli odborného stredoškolského vzdelávania?

  • Chcete spoznať novinky z Európskej únie v tejto oblasti?


V spolupráci s Rakúskom a Českou republikou prichádza na Slovensko dvojročný projekt ECVET Tour II podporujúci mobilitu žiakov stredných odborných škôl so zameraním sa na profesie KUCHÁR a RECEPČNÝ.

Projekt ECVET Tour II bude transferovať poznatky a metódy vytvorené v rakúskom prostredí odborného vzdelávania do slovenského a českého školstva.
  • Vytvorí nové nástroje na zavedenie a experimentálne odskúšanie kreditného systému vzdelávania žiakov.
  • Zapojeným školám umožní v rámci zahraničných stáží posilniť jazykové znalosti a tiež lepšie uplatniť svojich žiakov v tuzemsku, ako aj v zahraničí získaním nových skúseností, znalostí a zručností.
  • Pridanou hodnotou projektu budú aj zahraničné certifikáty pre absolventov mobilitných stáží.

Projekt ECVET Tour II je jedným zo šiestich projektov, ktoré na sklonku roka 2012 podporila Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v rámci podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií – s finančnou podporou Európskej komisie.

mid-01 mid-02 mid-03 mid-04