SMC


SMC Studien und Management Center – Rakousko

SMC představuje nezávislý "bod učení" v regionu Salzburg. Jde o decentralizované, ne-institucionální vzdělávací centrum spolupracující s různými univerzitami. Centrum se snaží vyjít vstříc potřebám cílových skupin na regionální úrovni prostřednictvím vytváření programů na zlepšení přístupu znevýhodněných osob k dalšímu vzdělávání a odborné přípravě, a to zejména v regionech, kde jsou takové příležitosti velmi vzácné.
Zvláštní pozornost věnuje vývoji kurzů pro samovzdělávání a distanční vzdělávání (e-learning), stejně jako programům "druhé šance" a poskytování dalšího vzdělávání a odborné přípravy ve spolupráci s univerzitami a regionálními vzdělávacími centry.