3s


3s Research Laboratory – Rakousko

3s Research Laboratory je jednou z předních organizací odborného výzkumu v Rakousku. Má zkušenosti v designu projektů v oblasti znalostí, vzdělávání a práce, stejně jako ve vývoji metod a nástrojů pro předvídání a hodnocení kvalifikací a kompetencí. Jeho činnost se tedy zaměřuje na výzkum interakcí mezi vzděláváním a trhem práce.
3s je zkušeným koordinátorem projektů programu celoživotního vzdělávání a partnerem v několika evropských projektech (Leonardo da Vinci, Socrates, LLL, EC). 3s je také členem rakouské referenční sítě CEDEFOP a poskytuje odborné expertízy Evropské komisi a různým rakouským ministerstvům nejen pro problematiku zavádění ECVET systému do praxe.