EDUcentrum


EDUcentrum o.s. – Česká republika

EDUcentrum je nezisková organizace, jejímž cílem je podpořit nekonvenční a inovativní formy odborného a všeobecného vzdělávání, podporovat motivaci pro celoživotní vzdělávání a zvyšování adaptability na trhu práce a zejména podporovat aktivní přístup k dalšímu vzdělávání napříč všemi věkovými, sociálními a profesními skupinami obyvatelstva.

Hlavní aktivity EDUcentra zahrnují realizaci netradičních výukových metod, využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, tvorbu nástrojů pro distanční vzdělávání, vytváření materiálů pro lektory a studenty, tvorbu didaktických pomůcek pro usnadnění implementace nových metod nebo vytváření testovacích a srovnávacích nástrojů pro hodnocení pokroku v jednotlivých vzdělávacích oblastech.

Rozsah činností zahrnuje také aktivní spolupráci se širokou škálou institucí odborného vzdělávání a přípravy a profesních sdružení.

Více na: www.educentrum-os.cz