ECVET TOUR II Network

logo projektu

 

Podporujte spolu s nami mobility študentov SOŠ.

Zapojte sa do výmenných pobytov študentov
a ukážte ostatným v čom je vaša škola výnimočná.

Kontaktujte školy so skúsenosťami v organizovaní mobilít.


 

Zámerom vytvorenia neformálnej siete ECVET TOUR II NETWORK je podpora získavania lepších vedomostí študentov vo vybraných častiach učiva - "vzdelávacích jednotkách".Absolvovanie tohto učiva medzi domácimi, ale aj zahraničnými školami navzájom prostredníctvom mobilitných aktivít prináša študentom pridanú hodnotu v odbornej, jazykovej, spoločenskej a kultúrnej rovine.
Partneri, ktorí sa do takejto aktivity zapoja, vyjadrujú svoj záujem o spoluprácu podpísaním dokumentu deklaratívneho charakteru - Memorandum o porozumení.

Memorandum o porozumení bolo taktiež základom spolupráce u škôl a partnerov projektu ECVET Tour II. Prehlásenia o spolupráci obsiahnuté v tomto dokumente bývajú platné od dátumu jeho podpisu s automatickou pravidelnou jednoročnou obnovou. Každý z partnerov má pritom možnosť svoje spolupôsobenie kedykoľvek ukončiť.

Spracované vzdelávacie jednotky, ktoré sú prílohou Memoranda, predstavujú typické pracovné ucelené jednotkové úlohy. V prípade projektu ECVET Tour II to sú úlohy z prostredia hotelierstva a gastronómie, ktorých cieľom je zlepšenie a zatraktívnenie realizácie mobilít systémovým prístupom. Zároveň mobility poskytujú svojim účastníkom priestor na absolvovanie toho, čo ich vlastná škola neposkytuje, alebo je v partnerskej zahraničnej škole odlišné, či lepšie spracované vzhľadom na dostupné prostriedky výuky.

Vzdelávacie jednotky, ich popis vo forme prehľadnej tabuľky, časový rozsah a nástroje hodnotenia úspešného absolvovania a dosiahnutia výsledkov týchto vzdelávacích jednotiek je spracovaný tak, aby na ich základe mohli byť pripravené Dohody o vzdelávaní a ich následná samotná realizácia.

Dĺžky jednotlivých mobilít sú organizačne naviazané na zadefinovaný popis vzdelávacej jednotky. O úspešnom absolvovaní a dosiahnutí výsledkov vzdelávacej jednotky zvyčajne účastník obdrží potvrdenie, či už vo forme certifikátu o absolvovaní mobility alebo Europas-u a pod.

V prípade záujmu o zapojenie sa do siete ECVET Tour II NETWORK, resp. zapojenia sa do výmenných pobytov študentov na konkrétnych školách, kontaktujte koordinátora projektu alebo kontaktnú osobu na danej škole - meno a kontakné údaje nájdete pri konkrétnej vzdelávacej jednotke nižšie.


Vzdelávacie jednotky rozpracované v projekte ECVET Tour II:
 

Vybrané rezervačné a reštauračné systémy v ubytovacích zariadeniach

Súkromná stredná odborná škola HOST, Bratislava
Mgr. Soňa Bočáková
+421 903 737 909
sbocakova@skolahost.sk

Výroba mliečnych produktov

Súkromná stredná odborná škola HOST, Bratislava
Mgr. Soňa Bočáková
+421 903 737 909
sbocakova@skolahost.sk

Príprava 3 - chodového menu regionálnej kuchyne: máčanka, bryndzové halušky, zemiakové lokše

Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa
Michal Stašenko
+421 910 946 798
michal.stasenko@sosjsl.sk

Príprava špecialít studenej kuchyne: syrové výrobky, mäsové výrobky, šaláty

Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa
Michal Stašenko
+421 910 946 798
michal.stasenko@sosjsl.sk

Příprava příloh - různé druhy českých knedlíků

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD, Praha
Mgr. Kateřina Závišková
+420 734 766 267
zaviskova@hotelova-skola.cz

Ubytovací služby a rezervační systémy

Hotelová škola, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady
Eva Krátká
+420 607 125 295
kratka@hsvos.eu

Příprava tříchodového menu – Krkonošská kuchyně

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov
Martin Procházka
+420 731 456 187
prochazka@sou-trutnov.cz