Projekt ECVET Tour II


"Transfer inovací v oblasti odborného vzdělávání pro obory gastronomie a hotelový management"
  Číslo projektu: 2012-1-SK1-LEO05-04196
  •      Chcete poznat principy nového evropského systému ECVET?
  •      Chcete zjistit co je nového na poli středního odborného vzdělání?
  •      Chcete poznat novinky z Evropské unie v této oblasti?

Ve spolupráci s Rakouskem a Slovenskou republikou přichází do Česka dvouletý projekt ECVET Tour II podporující mobilitu žáků středních odborných škol se zaměřením na profese KUCHAŘ a RECEPČNÍ.

Projekt ECVET Tour II bude převádět poznatky a úspěšné metody vytvořené v rakouském prostředí odborného vzdělávání do slovenského a českého školství.

Vytvoří nové nástroje pro zavedení a experimentální odzkoušení kreditního systému odborného vzdělávání žáků středních škol a odborných učilišť.

Zapojeným školám umožní projekt v rámci zahraničních stáží posílit jazykové znalosti a také lépe uplatnit své žáky v tuzemsku, tak v zahraničí získáním nových zkušeností, znalostí a dovedností.

Přidanou hodnotou projektu budou i zahraniční certifikáty pro absolventy mobilitních stáží.

Projekt ECVET Tour II je jedním ze šesti projektů, které na sklonku roku 2012 podpořila Národní agentura Programu celoživotního učení Slovenské republiky v rámci podprogramu Leonardo da Vinci - Transfer inovací - s finanční podporou Evropské komise.