3s


3s Research Laboratory je jednou z popredných organizácií odborného výskumu v Rakúsku. Má skúsenosti v dizajne projektov v oblasti vedomostí, vzdelávania sa a práce, rovnako ako aj vo vývoji metód a nástrojov na predvídanie a hodnotenie kvalifikácií a kompetencií.
Činnosť 3s sa teda zameriava na výskum interakcií medzi vzdelávaním a trhom práce. 3s je skúseným koordinátorom projektov programu Celoživotného vzdelávania a partnerom niekoľkých európskych projektoch (Leonardo da Vinci, Socrates, LLL, EC ).
3s je tiež členom rakúskej referenčnej siete CEDEFOP a poskytuje odborné expertízy Európskej komisii a rôznym rakúskym ministerstvám nielen pre problematiku zavádzania ECVET systému do praxe.

Projektový tím:
Monika Auzinger
Karin Luomi-Messerer
Sonja Lengauer

Kontaktné údaje:
3s Research Laboratory
Wiedner Hauptstrasse 18
1040 Viedeň
Rakúsko

Tel.č.: +431 585 09 15
www.3s.co.at