APEL


Koordinátor projektu APEL je nezisková organizácia, ktorá svoje aktivity rozvíja v troch hlavných oblastiach: propagácia informačných technológií vo verejnej správe, transformácia tradičného vzdelávania a problematika sociálnej inklúzie, pričom všetky aktivity APEL-u majú za cieľ aktívne prispievať k rozvoju znalostnej spoločnosti.

APEL bol založený v roku 2001. Počas svojej existencie si dokázal vytvoriť stabilné základy pre spoluprácu so širokou sieťou odborníkov poskytujúcich expertné znalosti v rôznych špecifických oblastiach s osobitným zameraním na verejné politiky.

APEL je taktiež zakladateľom Medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý je na Slovensku najväčším podujatím v oblasti implementácie informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe a školstve. Platforma ITAPA združuje výskumníkov, právnikov, expertov, tvorcov politík a mnohých ďalších účastníkov problematiky eGovernmentu.

Za 12 rokov svojej existencie sa APEL podieľal na implementácii série vzdelávacích projektov a projektov zameraných na marginalizované skupiny obyvateľstva financovaných prevažne z Európskeho sociálneho fondu.

Projektový tím:
Vladimír Benko
Michal Ivantyšyn
Dana Kršáková
Marcela Mikesková
Dagmar Václaviková


Kontaktné údaje:
APEL
Mišíkova 36
811 04 Bratislava

Kancelária:
Dunajská 25
811 08 Bratislava
Tel.č.: +421 904 970 827
www.apelnet.sk