Konferencia ECVET Tour II

banner konfera


Konferencia ECVET Tour II je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý sa zameriava na modernizáciu dvoch odborov štúdia v oblasti gastronómie a hotelového manažmentu s pomocou transferu ECVET metodológie z Rakúska na Slovensko a do Českej republiky.
 • Ako sa darí absolventom SOŠ na trhu práce?
 • Čo nám prinesie duálne vzdelávanie?
 • Moderné trendy  v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Počuli ste už o ECVET-e?
 • Projekt ECVET Tour II – ako na mobility študentov?
 • Viete ako pripraviť úspešný projekt?
   
Čas Program
9:30 – 10:00   REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV (ranná káva)
10:00 – 10:05   Úvodný príhovor
  Michal Ivantyšyn, APEL
Stredoškolské odborné vzdelávanie v praxi
10:05 – 11:35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SOŠ, zamestnávatelia a pracovný trh v praxi
  (Ako trh práce reaguje na absolventov; aké sú očakávania zamestnávateľov?)
 
   Absolventi odborov gastronómia a hotelový manažment  - pohľad zamestnávateľov
   Michal Ivantyšyn, APEL
   Ako reaguje trh práce na nových absolventov?
   Martin Menšík, Profesia.sk
 
 Stredoškolské odborné vzdelávanie – nové trendy a ako ho zlepšiť
 
   Ján Sadloň, SOŠ informačných technológií, Bratislava
 • V akom stave je stredné odborné školstvo; aké sú nové trendy a ako je na tom legislatíva? 
   Pavel Korbas, člen Národného tímu expertov pre ECVET
 • Aké sú výhody ECVET-u – ako môže ECVET pomôcť slovenským SOŠ?   
   Slavomír Terezka, Asociácia spoločností IT priemyslu
 • Prečo je duálne vzdelávanie dôležité?
   Ako môžu stredné odborné školy využiť ECVET projekty v praxi
   Franz Heffeter, Tourismsschulen Salzburg, Rakúsko
 • Systém stredného odborného vzdelávania v Rakúsku – pohľad na súčasné trendy
 • Prínosy ECVET-u pre Tourismsschulen Salzburg – praktické skúsenosti
 Diskusia
Projekt ECVET Tour II
11:35 – 11:45   Projekt ECVET Tour II
  Vlado Benko, APEL
11:45 – 12:00   Ako zorganizovať študentské mobility
  Monika Auzinger, 3s a Barbara Buchsbaum, SMC
12:00 – 13:00   OBED
13:00 – 14:30
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mobility ECVET Tour II – prezentácie zapojených škôl  
  (Prezentácie učiteľov a študentov, ktorý sa zapojili do projektu a absolvovali  
  študentské mobility: CZ - Poděbrady, Praha, Trutnov, SR – Bratislava, Stará Ľubovňa,
  AT – Tourismsschulen Salzburg.)

  Skúsenosti s procesmi ECVET
  Ladislav Šatka, ŠIOV

  Krátke prezentácie zapojených škôl - O Poděbradoch, O Salzburgu I, O Salzburgu II,
  O Starej Ľubovni
 • Čo študentom priniesli mobility
 • Aké benefity môžu priniesť tieto mobility školám
 • Skúsenosti učiteľov a študentov
 • Aké informácie sú zaujímavé pre školy pred organizáciou takýchto mobilít
   Diskusia
Ako dosiahnuť dobrý projekt
14:30 – 15:20   Best practices implementovaných projektov pre stredné odborné školy
 
  Projekt CREDCHEM - ako úspešne networkovať
  Sven Ebert, Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe,
  Drážďany

  Ako dosiahnuť dobrý projekt
  Vlado Benko, APEL

  Možnosti spolupráce stredných škôl s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom a ako
  pripraviť projektovú žiadosť

  Karla Zimanová, SAIA

  FAQ

PROGRAM NA STIAHNUTIE


BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA