Odkazy


„Nejdůležitější“ ECVET otázky a odpovědi najdete zde:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4900-att1-1-ECVET_QA_Final.pdf

ECVET pro mobility zde:
http://www.ecvet-team.eu/895CADB7-97E3-471A-A7DD-02D771337503/FinalDownload/DownloadId-CB943DD1BDA4D312144925CC321FD727/895CADB7-97E3-471A-A7DD-02D771337503/sites/default/files
/ecvet_mobility_guide_2012.pdf


Další seznam publikací:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx?page=2&project=2652

Další materiály (ECVET magazine, publikace k  souvisejícím projektům apod.) naleznete zde:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/european-credit-system-for-vocational-education-and-training/index.aspx

Informace a objasnění ECVET nástrojů v českém jazyce lze najít zde:
http://www.nuv.cz/vzdelavani-a-eu/ecvet

Více o Národní soustavě kvalifikací se dozvíte zde:
http://www.narodni-kvalifikace.cz/

Zajímavé informace najdete i na stránkách Národní soustavy povolání:
http://www.nsp.cz/