Participujúce školy


Do projektu ECVET Tour II sa zapojili:

  • dve slovenské odborné školy

Súkromná odborná škola HOST Bratislava
Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu, hoteliérstva, gastronómie, obchodu, služieb, turizmu a IKT.
www.skolahost.sk
FOTOGALÉRIA


Stredná odborná škola Stará Ľubovňa
Škola sa zameriava na výuku v odboroch hotelovej akadémie, staviteľstva, gastronómie, záhradníctva, stolárstva a ďalších služieb.
www.sosjsl.sk
FOTOGALÉRIA

  • tri české odborné školy

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha
Škola ponúka okrem odborov kuchár-čašník a gastronómia aj štúdium hotelierstva, cestovného ruchu a nadstavbové štúdium podnikania a gastronómie. V roku 2012 jej bolo Asociáciou hotelov a reštaurácií ČR udelené ocenenie Škola roku 2012.
www.hotelova-skola.cz
FOTOGALÉRIA
Virtuálna prehliadka školy


Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Poděbrady
Škola pripravuje svojich študentov pre profesie v hotelových službách a službách cestovného ruchu. Od roku 1993 je škola členom Asociácie európskych škôl a škôl cestovného ruchu v Štrasburgu.
www.hsvos.cz
FOTOGALÉRIA
Videá zo školských akcií: ukážka 1, ukážka 2
Fotogaléria z rôznych školských akcií


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov
SOŠ a SOU Trutnov je významná stredná škola v rámci okresu a kraja s viac ako 20-ročnou tradíciou. Poskytuje stredné odborné a úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Vytvára predpoklady pre uplatnenie absolventa vo zvolenom odbore. Škola vzdeláva v odboroch z oblasti gastronómie a stavebníctva.
www.sou-trutnov.cz
FOTOGALÉRIA

  • jedna rakúska odborná škola

Škola turizmu Salzburg - Klessheim
Sila tejto školy spočíva v medzinárodnom cestovnom ruchu, vzdelávaní a urbánnej turistike.
http://en.ts-salzburg.at/locations/klessheim/
FOTOGALÉRIA

Viac o aktivitách škôl, ako aj študijných odboroch sa dozviete na ich webových stránkach.