Partneri projektu


Konzorcium partnerov pozostáva zo 4 zúčastnených inštitúcií.

Donormi inovácií sú dvaja partneri z Rakúska - SMC and 3s Research Laboratory, s množstvom skúseností týkajúcich sa implementácie projektov orientovaných na problematiku ECVET .

Počas projektu sa budú zameriavať najmä na metodologickú prípravu procesu transferu inovácií (Workpackage 2) a na následnú kontrolu a hodnotenie tejto aktivity.

Partneri zo Slovenska (APEL) a Českej republiky (EDUcentrum) budú prijímateľmi inovácií a v rámci projektu sa budú sústrediť najmä na implementáciu existujúcich inovácií (z rakúskych projektov ECVET Tour a ECVET MOTO) a ich modifikáciu do nového prostredia slovenského a českého systému odborného vzdelávania (Workpackage 3 a 4).

Koordinátorom celého projektu je APEL.