SMC


SMC (SMC Studien und Management Center) predstavuje nezávislý "bod vzdelávania" v regióne Salzburg. Ide o decentralizované, ne-inštitucionálne vzdelávacie centrum spolupracujúce s rôznymi univerzitami (napr.: Salzburg, Linz, Fernuniversität Hagen).

SMC bolo založené v roku 2002 prostredníctvom finančnej podpory z ESF, ako aj podpory od Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru, regiónu Salzburg a salzburgskej univerzity.
Centrum sa snaží vyjsť v ústrety potrebám cieľových skupín na regionálnej úrovni prostredníctvom vytvorenia programov na zlepšenie prístupu znevýhodnených osôb k ďalšiemu vzdelávaniu a odbornej príprave, a to najmä v regiónoch, kde sú takéto príležitosti veľmi zriedkavé.
Osobitnú pozornosť venuje vývoju kurzov pre samo-vzdelávanie a dištančné vdelávanie (e-learning), rovanko ako programom "druhej šance" a poskytovaniu ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy v spolupráci s univerzitami a regionálnymi vzdelávacími centrami.
SMC nadobúdalo skúsenosti s európskymi projektmi od počiatku svojho vzniku.


Projektový tím:
Wolfgang Schäffner
Barbara Buchsbaum

Kontaktné údaje:
SMC Studien und Management Center Saalfelden gGmbH
Leogangerstraße 51
5760 Saalfelden
Rakúsko

Tel.č.: +436 582 74 916
www.smc-info.at